Nuorten metsäyrittäjyys- hanke

14.11.2017

Nuorten metsäyrittäjyys- hankkeen kautta nuoria perehdytetään metsien hoidon mahdollisuuksiin. 6 nuorta METSIEN MIESTÄ on päässyt tietämään raivaussahan käyttömahdollisuuksista. Tietoiskuissa käydään läpi miten nuoret voivat toimia yrittäjinä ja jatkossa hoitaa palveluna metsänomistajien metsää.